กลุ่มไม้ขีดไฟ

การพนันมีหลายระดับ ทั้งในระดับอ่อน และในระดับเข้มข้น การพนันคือกิจกรรมเสียงโชค มีได้มีเสีย อะไรที่เข้าข่ายนี้ ก็นับว่าเป็นการพนัน การพนันมีทั้งถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย บางอย่างสามารถขออนุญาตเล่นได้ เช่นชนไก่ มวย

Read More »

กลุ่มแว่นขยาย

การพนันมองได้สองมิติ ในมิติแรกเป็นเรื่องของประเพณีการเล่นการพนันต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงาน เช่นงานศพ ซึ่งถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะคนในพื้นที่มองว่าเป็นพื้นที่ทางสังคมที่ให้คนมีส่วนร่วมในการทำร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความเศร้าโศกระหว่างการจัดงาน ในด้านกฎหมายก็มีความยืดหยุ่นในเรื่องนี้  แต่ปัญหาที่พบคือการที่เด็กซึมซับมองการพนันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายในชีวิตประจำวัน อีกมิติคืองานบุญต่างๆ บุญบั้งไฟ มวยวัด ชนไก่

Read More »

กลุ่มมานีมานะ

กลุ่มมานีมานะโฟกัสไปที่เด็กเล็ก ใช้ชุดความคิด ความเชื่อที่ว่าเราต้องสร้างทักษะการคิดในเชิงการเท่าทันการยั่วยวน เด็กเล็กมักจะถูกชักจูงได้ง่าย เช่น อยากจะได้ขนมที่อยากกิน ของเล่น รูปแบบการยั่วยวนก็จะสร้างความทายแตกต่างกันไป เช่น เป็นการเสี่ยงโชค ที่อาจไม่ได้เป็นการพนันโดยตรง แต่เป็นการเสี่ยงโชคที่ชักจูง

Read More »

กลุ่มเฉพาะกิจเธียเตอร์

การพนันสมัยก่อนเกิดจากการเล่นเพื่อเอาสนุก แต่ในยุคปัจจุบันเป็นช่องทางกอบโกยของคนตัวใหญ่จากคนตัวเล็ก ซึ่งเราไม่อาจรู้เลยว่าปัจจุบันการพนันมันอยู่รอบตัวเรา ปกติเราต้องไปหามัน แต่ปัจจุบันคือสามารถเข้าหาการพนันได้ง่ายมากๆจากสื่อต่างๆ กลุ่มเราจึงเน้นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆผ่านสื่อละครเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้รู้เท่าทันสื่อพนันออนไลน์ เครื่องมือที่กลุ่มใช้คือละคร ส่งเสริมให้เด็กอนุบาลอายุประมาณ 3 – 5 ปี

Read More »

กลุ่มเรียนรู้บางเพลย์

พนันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พบได้ในทุกวัย ซึ่งกลุ่มเชื่อในเรื่องของการสร้างการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่สะดวกใจที่จะเรียนรู้ มีทั้งที่ทำให้เขาผ่านประสบการณ์ตรง ที่เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เขาคิดเองได้ ทำเองได้ นี่จึงเป็นวิธีคิดในเรื่องของการจัดการพนัน โดยที่เราไม่ต้องไปบอก ไปขู่ ไปแนะนำเขา แต่ควรจะทำยังไงให้เขาได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมที่เราทำ ซึ่งเด็กไม่รู้หรอกว่าการเล่นหรือกิจกรรมบางอย่าง

Read More »

สำนักกิ่งก้านใบ

ประตูที่เข้าสู่การพนันของเด็กเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชค สร้างความท้าทาย ทำให้เด็กสนใจและอยากลอง การพนันเองก็มีหลากหลากหลายรูปแบบและมีความรุนแรงมากขึ้น การพนันมีทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย สุดท้ายปลายทางของมุมมองแต่ละคนควรมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจ เราจึงสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความคิดการเรียนรู้ให้เขา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน   เครื่องมือที่กลุ่มใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันพนัน กลุ่มกิ่งก้านใบมีเครื่องมืออยู่

Read More »