การพนันสมัยก่อนเกิดจากการเล่นเพื่อเอาสนุก แต่ในยุคปัจจุบันเป็นช่องทางกอบโกยของคนตัวใหญ่จากคนตัวเล็ก ซึ่งเราไม่อาจรู้เลยว่าปัจจุบันการพนันมันอยู่รอบตัวเรา ปกติเราต้องไปหามัน แต่ปัจจุบันคือสามารถเข้าหาการพนันได้ง่ายมากๆจากสื่อต่างๆ กลุ่มเราจึงเน้นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆผ่านสื่อละครเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้รู้เท่าทันสื่อพนันออนไลน์

เครื่องมือที่กลุ่มใช้คือละคร ส่งเสริมให้เด็กอนุบาลอายุประมาณ 3 – 5 ปี เรียนรู้การรู้เท่าทันการพนันผ่านสื่อละคร ซึ่งสมัยก่อนกลุ่มจะทำละครเกี่ยวกับรณรงค์สุขภาพจากการดื่มเหล้า อบายมุข ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับการพนันจึงทำให้เกิดการทำละครเพื่อรู้เท่าทันการพนันขึ้น ปัจจุบันทำมาประมาณ 3-5 ปี

ทำละครเร่ ทำมาแล้วสองเรื่องคือเรื่อง หนูน้อยแก้มแดง จิตใต้สำนึกหนูน้อยหัวใจเข้มแข็ง โดยทำละคร 1 รอบ แสดงสิบครั้ง ผู้ชมรอบละประมาณ 100 – 200 คน เป้าหมายคือเด็กอนุบาล พื้นที่ทำในกรุงเทพและปริมณฑล

  • Phone: 093 235 2398
  • Working Area: 46/8 สุขาภิบาล 5 ซอย 94 (ซอยวัดหนองใหญ่) แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220