พนันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พบได้ในทุกวัย ซึ่งกลุ่มเชื่อในเรื่องของการสร้างการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่สะดวกใจที่จะเรียนรู้ มีทั้งที่ทำให้เขาผ่านประสบการณ์ตรง ที่เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เขาคิดเองได้ ทำเองได้ นี่จึงเป็นวิธีคิดในเรื่องของการจัดการพนัน โดยที่เราไม่ต้องไปบอก ไปขู่ ไปแนะนำเขา แต่ควรจะทำยังไงให้เขาได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมที่เราทำ ซึ่งเด็กไม่รู้หรอกว่าการเล่นหรือกิจกรรมบางอย่าง มันเป็นการพนัน และการพนันมันมีความหลากหลาย ซึ่งกลุ่มที่เราทำงานด้วยกับความหลากหลาย จึงต้องจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในช่วงวัย

เครื่องมือที่กลุ่มใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันพนัน
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีช่วงเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นสื่อการจัดกระบวนการ
2. บอร์ดเกมส์ พัฒนาบอร์ดเกมส์ขึ้นมา เพื่อให้เท่าทันการพนัน โดยเป็นบอร์ดเกมส์ หรืออาจมีการ์ด
3. สื่อละคร ทำในรูปแบบสื่อสัญจร ไปเล่นในชุมชน ในโรงเรียน ถึงจะเป็นสื่อละคร แต่มีการจัดการเรียนรู้ ก่อนเข้าดู หลังเข้าดู มีการชวนคุย เรียกว่าละครสัญจร
4. เกมส์ละคร ผู้เข้าร่วมได้สวมบทบทตัวเองเป็นตัวละคร ลงไปผจญภัย เป็นชุดการเรียนรู้ลงไปในเกมส์ละคร เป็นเกมส์ที่ใช้โต๊ะเล่น แต่ทุกคนที่เข้าร่วมจะได้สวมบทบาททุกคน
ที่อยู่  บ้านเลขที่ 6 บางแสนล่างซอย 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จังหวัดชลบุรี 20130

  • Phone: 081 566 5464
  • Working Area: บ้านเลขที่ 6 บางแสนล่างซอย 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จังหวัดชลบุรี 20130