การพนันมองได้สองมิติ ในมิติแรกเป็นเรื่องของประเพณีการเล่นการพนันต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงาน เช่นงานศพ ซึ่งถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะคนในพื้นที่มองว่าเป็นพื้นที่ทางสังคมที่ให้คนมีส่วนร่วมในการทำร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความเศร้าโศกระหว่างการจัดงาน ในด้านกฎหมายก็มีความยืดหยุ่นในเรื่องนี้ 

แต่ปัญหาที่พบคือการที่เด็กซึมซับมองการพนันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายในชีวิตประจำวัน อีกมิติคืองานบุญต่างๆ บุญบั้งไฟ มวยวัด ชนไก่ ซึ่งจะมีการท้าพนันไว้ เช่นงานบุญบั้งไฟ ซึ่งมีการพนันระหว่าง เซียนไล่ (เป็นการคาดคะเนว่าบั้งไฟขึ้นไปได้เกินจำนวนวิที่เซียนยั้งกำหนดไว้) กับเซียนยั้ง (เป็นการกำหนดระยะเวลาว่าบั้งไฟขึ้นไปได้ไม่เกินกี่วิ) ถ้าบั้งไฟขึ้นเกินจำนวนวิที่เซียนยั้งกำหนดไว้ เซียนไล่จะได้เงิน หากขึ้นไม่ถึงเซียนยั้งจะได้เงิน ซึ่งเกิดขึ้นมากในภาคอีสาน โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน 

ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ชายแดนค่อนข้างจะเสรีเนื่องจากกฎหายประเทศข้างบ้านไม่ได้ถูกห้ามในการเล่นทำให้เกิดการแพร่หลายของการพนันชนิดต่างๆ ทำให้เด็กๆรุ่นใหม่ที่เห็นผู้ใหญ่ทำเป็นตัวอย่างจึงคิดว่าเป็นเรื่องปกติ พอโตขึ้นก็ทำแบบเดียวกัน เกิดการถ่ายทอดต่อๆกันไป ทำให้เกิดวงจรนี้ขึ้นมา ในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้เท่าทันการพนัน กลุ่มแว่นขยายมองว่าเป็นเรื่องของทักษะสมอง (Executive Functions) เรื่องของความคิดแบบยืดหยุ่น ซึ่งในเรื่องของการพนันถูกมองออกเป็นสองแบบ คือเสรีนิยมซึ่งทุกคนคิดว่าการพนันควรถูกกฎหมายได้แล้ว แต่อีกด้านคืออนุรักษ์นิยมที่ยังถูกว่าการพนันคือสิ่งผิดกฎหมาย 

ดังนั้นทักษะสมองมีส่วนช่วยในการคิดวิเคราะห์ ในด้านต่างๆทำให้เด็กเกิดการยับยั้งชั่งใจ เกิดความคิดว่าถ้าหากเล่นการพนันไปจะเกิดผลอย่างไร ส่งผลกับใครบ้าง หรือเล่นยังไงให้พอประมาณไม่เกิดความลำบากกับตนเอง ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการที่ตัวเด็กเองเกิดทักษะสมองในการคิดวิเคราะห์ปกป้องตนเองได้จากสื่อการพนันต่างๆที่เข้ามา

 

เครื่องมือที่ใช้
มีการร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิรณรงค์เกี่ยวกับพนัน ศูนย์ศึกษาปัญหาพนัน กลุ่มไม้ขีดไฟ จัดทำออกมาในรูปแบบนวัตกรรมทางสังคม คือ นิทานสอนเด็ก บอร์ดเกมเยาวชน และละคร
3. ชื่อกิจกรรมที่เคยทำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เท่าทันพนัน จำนวนที่รับได้ อายุผู้เข้าร่วม จำนวน กี่วัน
เล่นบอร์ดเกม จำนวน 4 – 10 คน หนังสือนิทานการเรียนรู้เชิงประเด็นทั้งใน และนอกระบบเชิงกระบวนการ ประมาณ 30 – 50 คน กิจกรรมใช้เวลา 1 วัน ผู้เข้าร่วมมีอายุตั้งแต่ 5 – 22 ปี

  • Phone: 085 340 4927
  • Working Area: กลุ่มแว่นขยาย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี