การพนันมีหลายระดับ ทั้งในระดับอ่อน และในระดับเข้มข้น การพนันคือกิจกรรมเสียงโชค มีได้มีเสีย อะไรที่เข้าข่ายนี้ ก็นับว่าเป็นการพนัน

การพนันมีทั้งถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย บางอย่างสามารถขออนุญาตเล่นได้ เช่นชนไก่ มวย กลุ่มไม้ขีดไฟให้ความสนใจในการสร้างภูมิรู้ ให้เด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดภูมิสู้พนัน อันจะนำไปสู่การมีพักษะชีวิต ที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข ไม่ตกเป็นเหยื่อพนันในอนาคต

 

เครื่องมือที่กลุ่มใช้
สื่อนิทานเพื่อใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝังค่านิยมที่จะสู้กับพนัน เช่นการออม การอดทนรอคอย

การอบรมครูเพื่อใช้เครื่องมือสื่อนิทานภาพสำหรับเด็กอนุบาล และการออกแบบกิจกรรมหลังจากอ่านนิทาน

  • Phone: 081 731 1412
  • Working Area: สวนไฟฝัน เลขที่ 4 หมู่ 12 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130