ประตูที่เข้าสู่การพนันของเด็กเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชค สร้างความท้าทาย ทำให้เด็กสนใจและอยากลอง การพนันเองก็มีหลากหลากหลายรูปแบบและมีความรุนแรงมากขึ้น การพนันมีทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย สุดท้ายปลายทางของมุมมองแต่ละคนควรมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจ เราจึงสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความคิดการเรียนรู้ให้เขา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

 

เครื่องมือที่กลุ่มใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันพนัน
กลุ่มกิ่งก้านใบมีเครื่องมืออยู่ 6 อย่าง คือ
1. สื่อละครหุ่น เหมาะกับกลุ่มเด็กเล็ก เด็กประถมต้น
2. สื่อละคร Dream Ranger เป็นละครที่เน้นการชักชวนให้เห็นคุณค่าของตนเอง และการพนันไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จ ความสามรถของเราต่างหากที่ทำให้เราเจอความสำเร็จ เหมาะกับกลุ่มเด็กประถมปลาย
3. บอร์ดเกมส์ เอาโครงเรื่องของ Dream Ranger มาออกแบบ เด็กเล่นได้ เป็นการเห็นคุณค่าของตนเอง
4. หนังสือการ์ตูน โดยนำเค้าโครงเรื่อง Dream Ranger เอามาผลิตเป็นการ์ตูน
5. เวิร์คช็อป ละครเรื่องดวงเด็จ ใช้มัธยมปลาย
6. เวิร์คช็อปเรื่องเท่าทันการพนัน 

  • Working Area: กลุ่มกิ่งก้านใบ 092399720